Từ năm 2021, Austdoor đã thực hiện Chiến dịch chuyển đổi số thông minh toàn diện với mục đích hỗ trợ tối đa các Đại lý có thêm những công cụ bán hàng hiện đại, hiệu quả và phù hợp thời đại.